Sessions_Tallers - PlataformaRPP

Anar al contingut


La PlataformaRPP es posa a disposició de tots els companys, siguin afiliats o no, per realitzar sessions informatives sobre el procés d'externalització de l'antic Règim de Previsió del Personal de "la Caixa", a fi de que tot el col·lectiu pugui aprofundir en el coneixement de les nefastes conseqüències que va suposar el malaurat Acord Laboral del 31.07.2000, en el que es va substituir el que aleshores era millor sistema de previsió laboral d'Europa, per un sistema de prestació definida que els temps ha demostrat ser del tot insuficient.

Aquestes xerrades i col·loquis organitzats per la PlataformaRPP no tenen un calendari previst preestablert, sinó que es fan a petició dels interessats arreu del territori, i en el seu decurs es tracten i s'expliquen els temes següents:

L'acord laboral de l'any 2000

Aspectes jurídics i situació de les Demandes laborals

Aspectes jurídics i situació de la Querella Penal

Els interessats en assistir-hi per conèixer amb detall aquests temes, tant sols han de complimentar el formulari que hi ha al final d'aquesta pàgina.

Tan aviat com s'arribi a la xifra de 15 assistents a Barcelona, i hi hagi disponibilitat d'un local amb l'aforament i mitjans adequat, la PlataformaRPP contactarà amb vosaltres per indicar-vos el dia, lloc, i hora de la xerrada.

La PlataformaRPP també es desplaça fora de Barcelona per fer aquestes sessions, sempre i quan es garanteixi un mínim de 20 assistents que justifiqui les despeses de desplaçament, i es disposi d'un local adequat. Soliciteu informació mitjançant el Formulari de Contacte.

A fi d'evitar problemes d'aforament, si sou un grup, cal que cadascú complimenti de manera individual el formulari que trobareu a continuació.
Advertiment legal

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per la Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal (PlataformaRPP), amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'assitència a una sessió informativa.
Els camps marcats amb un * són obligatoris.


Declaro haver llegit la Política de Privacitat i accepto que la PlataformaRPP tracti les meves dades.SI


Els temps han canviat. L'ús massiu de telèfons intel·ligents ha possibilitat que les xarxes socials, especialment Twitter i Facebook, hagin esdevingut unes eines indispensables per difondre missatges al món, i en conseqüència també nosaltres les hem de dominar per donar a conèixer les nostres reivindicacions, fora del control i abast dels mitjans de comunicació tradicionals, i els poderosos lobbys i grups de pressió.

Així doncs, la PlataformaRPP es posa a disposició de tots els seus afiliats, per realitzar sessions formatives i pràctiques sobre l'ús d'aquestes xarxes, especialment Twitter i Facebook, amb l'objectiu de que tots els seus afiliats aprenguin a utilitzar-les, donant consells sobre les estratègies i recursos que permetin una massiva difusió del nostre missatge.

En els tallers s'ensenya com donar-se d'alta i crear un perfil, així com el funcionament i utilització d'aquestes eines en els telèfons mòbils i ordinadors personals.

Aquests tallers organitzats per la PlataformaRPP no tenen un calendari previst preestablert, sinó que es fan a petició dels interessats arreu del territori.

Els interessats en assistir-hi per conèixer i aprendre a usar les xarxes socials, tant sols han de complimentar el formulari adjunt.

Tan aviat com s'arribi a la xifra de 15 interessats per assistir a Barcelona, i tinguem disponibilitat del local amb els mitjans tècnics adequats, la PlataformaRPP us convocarà mitjançant un correu electrònic, indicant-vos el dia, lloc, i hora del taller formatiu.

La PlataformaRPP també es desplaça fora de Barcelona per fer aquest tallers, sempre i quan es garanteixi un mínim de 20 assistents, que justifiqui les despeses del desplaçament i es disposi d'un local adequat.

A fi d'evitar problemes d'aforament, si sou un grup de persones interessades, cal que cadascú complimenti de manera individual el formulari adjunt.
Advertiment legal

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per la Plataforma Afectats Externalització Règim de Previsió del Personal (PlataformaRPP), amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'assistència a un taller de xarxes socials.
Els camps marcats amb un * són obligatoris.


Declaro haver llegit la Política de Privacitat i accepto que la PlataformaRPP tracti les meves dades.SI
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut